ห้องประชุม

วังรี รีสอร์ท เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรชั้นนำที่ให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี

ห้องประชุมมีหลากหลายขนาด ตอบสนองวัตถุประสงค์และความต้องการที่แตกต่าง

พร้อมอุปกรณ์โสตศึกษาครบครัน รวมทั้งบริการอินเตอร์เน็ต ไวไฟ

ที่ช่วยให้บริการแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพและความสำเร็จตามเป้าหมาย

previous arrow
next arrow
Slider
Internet Wifi

บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตไวไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการประชุมและสัมมนาของคุณ

เครื่องเสียงครบวงจร

บริการชุดเครื่องเสียงและลำโพงห้องประชุมครบวงจร คุณภาพมาตรฐานสากล

ห้องประชุมหลายขนาด

บริการห้องประชุมหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็ก 10 คน จนถึงห้องประชุมกว่า 1,000 คน

บริการห้องประชุม พร้อมทีมงานสันทนาการ และกิจกรรม Walk Rally